Lekarz foniatra


Lekarze foniatrzy-audiolodzy zajmują się dziećmi z wrodzonym niedosłuchem lub głuchotą, które zagrożone są brakiem rozwoju mowy.

Lekarz foniatra

Lekarze foniatrzy-audiolodzy zajmują się dziećmi z wrodzonym niedosłuchem lub głuchotą, które zagrożone są brakiem rozwoju mowy. Dziećmi często chorującymi, szczególnie na choroby uszu skutkujące niedosłuchem, a także dziećmi z wadami wymowy, których mowa jest niezrozumiała dla otoczenia.

Ponadto leczą osoby ze schorzeniami neurologicznymi, mającymi wpływ na jakość mówienia (nadpobudliwość, krzykliwość), osoby zacinające się, chorych z zaburzeniami głosu (pracujące głosem). Służą też pomocą osobom po przebytych chorobach mózgu, które spowodowały zaburzenia mowy oraz osoby po operacjach krtani np. po jej usunięciu.

Podstawowe badanie jakie wykonują lekarze tej specjalności to badanie słuchu: audiometryczne obiektywne – badanie potencjałów słuchowych, audiometryczne słowne, pomiary otoemisji akustycznych, pomiary odruchu mięśnia strzemiączkowego (testy obiektywne), oznaczenie wysokości i natężenia szumu usznego, badanie układu równowagi.

Badania narządu głosu to: badanie wideo stroboskopowe krtani, próba zmęczeniowa głosu, analiza akustyczna głosu. Badania powyższe wykonuje się w ramach świadczeń z NFZ oraz poza umową z NFZ.

Standardowa wizyta u lekarza foniatry – audiologa kosztuje około 60 zł.