Cennik badań


Podane ceny są orientacyjne o mogą się różnić od cen w różnych gabinetach foniatrycznych.

Cennik badań

Podane ceny są orientacyjne o mogą się różnić od cen w różnych gabinetach foniatrycznych.


Badanie potencjałów wywołanych słuchowych (audiometria obiektywna) 80,00zł
Pomiary otoemisji akustycznych 80,00zł
Podstawowe badanie audiometryczne tonalne 22,00zł
Badanie audiometryczne słowne 30,00zł
Audiometria impedancyjna:

pomiary tympanometryczne i odruchu mięśnia strzemiączkowego (testy obiektywne) 38,00zł
Oznaczenie wysokości i natężenia szumu usznego metodą audiometryczną 25,00zł
Dobór maskera szumu usznego z badaniem kontrolnym po 1 miesiącu 100,00zł
Badanie układu równowagi przy użyciu videonystagmografii (VNG) i posturo grafii 80,00zł


Badania foniatryczne:


Badanie videostroboskopowe krtani 100,00zł
Próba zmęczenia głosu 120,00zł
Próba zmęczenia głosu z oceną analizy akustycznej głosu (przed i po próbie) 200,00zł

Zakres badań obejmuje zarówno podstawowe testy audiologiczne, jak i wysoko specjalistyczne badania obiektywne słuchu. Poradnia audiologiczna zajmuje się nie tylko zaburzeniami słuchu, ale również innymi dolegliwościami związanymi z narządem słuchu i równowagi. Zaburzenia percepcji dźwięków mogą dotyczyć pacjentów w różnym wieku, zarówno noworodków z wrodzonymi wadami słuchu, dzieci z zaburzeniami ucha środkowego, czy osobami w wieku podeszłym z niedosłuchem starczym (presbyacusis).

W poradni foniatrycznej diagnozuje się i leczy nie tylko choroby organiczne krtani ale i wszelkiego rodzaju zaburzenia czynnościowe dotyczące emisji głosu u dzieci i dorosłych. Pacjenci to osoby z typowymi dolegliwościami ze strony narządu głosu - chrypka, osłabienie głosu, bezgłos, kaszel, duszność. Często są to osoby zawodowo narażone na przeciążenia głosu (nauczyciele, spikerzy).