Foniatria


Foniatria - zajmuje się zaburzeniami i schorzeniami głosu, mowy i języka oraz schorzeniami narządu słuch, które mogą zakłócać prawidłowy rozwój mowy szczególnie u dzieci.

Foniatria

Foniatria - zajmuje się zaburzeniami i schorzeniami głosu, mowy i języka oraz schorzeniami narządu słuch, które mogą zakłócać prawidłowy rozwój mowy szczególnie u dzieci. W ciągu ostatnich 25 lat obok laryngologii pojawiła się także otolaryngologia, a w ostatnich dziesięcioleciu również audiologia i foniatria. Stało się tak dlatego, że zaburzenia porozumiewania się są dziś jedną z wielu powszechnie występujących schorzeń. Foniatria i audiologia są od kilku lat jedną specjalnością, wywodzącą się z otolaryngologii.

Lekarze tej specjalności leczą z pozoru błahe, ale jakże dokuczliwe choroby jak: towarzyszące infekcjom – chrypka, przytkanie uszu oraz pogorszenie słuchu. Są to bardzo dokuczliwe dolegliwości, utrudniające wykonywanie pracy oraz porozumiewanie się z najbliższymi. Zdarzają się niestety znacznie poważniejsze sytuacje, kiedy dziecko od urodzenia nie słyszy i nie może w tradycyjny sposób nauczyć się mówić. Często po udarze mózgu, w skutek jego uszkodzenia, chory nie potrafi nazwać przedmiotów, które widzi lub w sytuacjach pooperacyjnych usunięcia krtani, pacjent uczy się na nowo mówić.

Proces mówienia rozwija się przy pomocy kilku prawidłowo funkcjonujących narządów: mózg przesyła informację do narządu mowy, jakim jest krtań, oraz do narządów, które wytwarzają mowę, czyli do języka i podniebienia. Każdy element tego przekazu jest ważny i ma wpływ na to w jaki sposób mówimy.